Qualitat

MEC té un compromís directe tant amb la qualitat dels seus productes com amb la dels seus processos productius. La millora contínua és una exigència en MEC i per això comptem amb el certificat UNE-EN ISO 9001:2008.